Προφίλ

Το Βιωματικό Σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1997, στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κύριος σκοπός του είναι η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων και υπηρεσιών, που συντελούν αφενός στον εμπλουτισμό των γνώσεων του παιδιού και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και αφετέρου στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η βιωματική μάθηση είναι η σύχρονη μέθοδος για την υιοθέτηση θετικής στάσης

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε ενισχύουν την ικανότητα κατάνοηση και ερμηνεία

ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα εκπευδευτικά παιχνίδια είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης

ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η επιλογή,  των θεμάτων των προγραμμάτων μας βασίζεται αφενός στις προτιμήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, που γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των παιδιών και αφετέρου στις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας.
Menu