Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1

Συμβάλατε με δράσεις

στην καταπολέμηση της φτώχειας, της ανισότητας και της κοινωνικής αδικίας;

Φροντίσατε

για την προστασία του περιβάλλοντος όλη τη χρονιά;

Αν ναι, τότε είστε αναπόσπαστο κομμάτι
της παγκόσμιας προσπάθειας
για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πως μπορείτε να συμμετέχετε;

Επιλέγετε

δράσεις με τις οποίες έχετε ήδη ασχοληθεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Συνδέετε

τις δράσεις σας με κάποιον/κάποιους στόχο/στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμπληρώνετε

τη φόρμα συμμετοχής

Ποιοί συμμετέχουν;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

  • Παρουσιάστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σχέδιο δράσης που αναπτύξατε την τρέχουσα σχολική χρονιά
  • Αναδείξτε την εργασία σας ως καλή εκπαιδευτική πρακτική!

ΜΑΘΗΤΕΣ

Kατηγορίες Συμμετοχής:

  • Φωτογραφία
  • Αφίσα με μήνυμα
  • Ποίημα
  • Video
  • Ζωγραφική
  • Επιτραπέζιο Παιχνίδι

ΣΧΟΛΕΙΑ

Καταθέστε την καλή σας πρακτική στις κατηγορίες:

  • Περιβάλλον
  • Κοινωνία

Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές 6-15 ετών

Για να διαμορφώσουμε τη νέα γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο!

Τα αποτελέσματα του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Bravo Schools
«Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο»
θα παρουσιασθούν στην ετήσια εκδήλωση στις 4 Ιουνίου.

Θα παρουσιασθούν μέσω…

Έκθεσης / παρουσίασης των μαθητικών δημιουργιών

Παρουσίασης των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών που έχετε ήδη καταθέσει

Βιωματικών Δρώμενων ενεργοποίησης των μαθητών

Βράβευσης των καλύτερων!

Μέσα από τη διαδικασία δίνεται η ευκαιρία στα σχολεία να:

ευαισθητοποιηθούν

αναδείξουν

τις καλές πρακτικές τους, τη δημιουργικότητα και τη μοναδικότητά τους

ενεργοποιηθούν

και να ανταλλάξουν ερεθίσματα και ιδέες

δημιουργήσουν

σχολικές συνεργασίες

συνδεθούν

με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο

βραβευτούν

για τις προσπάθειές τους να αλλάξουμε τον κόσμο μας

αναρτήσουν

τις καλύτερες εργασίες στον εθνικό τοίχο του προγράμματος καθώς και στην παγκόσμια ιστοσελίδα του World Largest Lesson
Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό
στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593 ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα
Menu