Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1

Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Bravo Schools
«Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο»
θα παρουσιασθούν στην ετήσια εκδήλωση στις 7 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Πειραιώς 254, Ταύρος) | 9.00-13.00

Θα παρουσιασθούν μέσω…

Έκθεσης / παρουσίασης των μαθητικών δημιουργιών

Παρουσίασης των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών που έχετε ήδη καταθέσει

Βιωματικών Δρώμενων ενεργοποίησης των μαθητών

Βράβευσης των καλύτερων!

Μέσα από τη διαδικασία δίνεται η ευκαιρία στα σχολεία να:

ευαισθητοποιηθούν

πάνω στους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας

αναδείξουν

τις καλές πρακτικές τους, τη δημιουργικότητα και τη μοναδικότητά τους

ενεργοποιηθούν

και να ανταλλάξουν ερεθίσματα και ιδέες

δημιουργήσουν

σχολικές συνεργασίες

συνδεθούν

με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο

βραβευτούν

για τις προσπάθειές τους να αλλάξουμε τον κόσμο μας

αναρτήσουν

τις καλύτερες εργασίες στον εθνικό τοίχο του προγράμματος καθώς και στην παγκόσμια ιστοσελίδα του World Largest Lesson

Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές 6-15 ετών

Για να διαμορφώσουμε τη νέα γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο!

Ποιοί συμμετέχουν;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Σχέδια Μαθήματος

Παρουσιάστε το σχέδιο μαθήματος που αναπτύξατε την τρέχουσα σχολική χρονιά πάνω σε συγκεκριμένο Παγκόσμιο Στόχο και αναδείξτε την εργασία σας ως καλή εκπαιδευτική πρακτική!

ΜΑΘΗΤΕΣ
Δημιουργίες

Kατηγορίες Συμμετοχής:

  • Φωτογραφία
  • Αφίσα με μήνυμα
  • Ποίημα
  • Video
  • Ζωγραφική
  • Επιτραπέζιο Παιχνίδι

ΣΧΟΛΕΙΑ
Καλές Πρακτικές

Καταθέστε τις δράσεις / προγράμματα του σχολείου σας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά / κοινωνικά θέματα και συνδέονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

Menu