Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για κάθε σοβαρή πρόκληση και ευκαιρία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο κόσμος μας. Η εργασία, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η παραγωγή τροφίμων και η αύξηση του εισοδήματος προϋποθέτουν απαραιτήτως πρόσβαση σε ενέργεια.

Η βιώσιμη ενέργεια είναι ευκαιρία: μεταμορφώνει τις ζωές, την οικονομία και τον πλανήτη.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, ηγείται της πρωτοβουλίας SustainableEnergyforAll (Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους), αποβλέποντας στο να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας, να βελτιώσει την αποδοτικότητα αλλά και να αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο Στόχος επιδιώκει:

 • 7.1

  Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.

 • 7.2

  Έως το 2030, σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

 • 7.3

  Έως το 2030, διπλασιασμός του παγκόσμιου ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

 • 7.α

  Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην έρευνα και τη τεχνολογία καθαρής ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των προηγμένων και καθαρών τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων – και να προωθηθούν οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

 • 7.β

  Έως το 2030, επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα  μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά καθώς και στα περίκλειστα αναπτυσσόμενα κράτη, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους.

Οι Στόχοι

Στοιχεία και αριθμοί

Ένας στους πέντε ανθρώπους

δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονης μορφής ηλεκτρική ενέργεια

3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στηρίζονται

στην ξυλεία, τον γαιάνθρακα, τον ξυλάνθρακα και τα ζωικά απόβλητα για τη θέρμανση και το μαγείρεμα

το 60% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

αντιπροσωπεύει η ενέργεια που συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή

μία σημαντική επιδίωξη των μακροπρόθεσμων στόχων

είναι η μείωση της έντασης του άνθρακα στον τομέα της ενέργειας

Εάν Είστε...

schools2

Λάβετε μέρος στο

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Δίκτυο

family2

Ενημερωθείτε από τα παιδιά σας για το πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και λάβετε μέρος στις δράσεις που αναπτύσσονται στο Δήμο σας.

dimoi

Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και αναπτύξτε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης , αφύπνισης και ενεργοποίησης των πολιτών σας πάνω στα θέματα που αφορούν τον Δήμο και την Περιφέρεια σας.

organ-busi2

Υιοθετήστε τους στόχους που σχετίζονται με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και αναπτύξτε

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά & τις οικογένειες τους
 • Δράσεις ενημέρωσης  στο κοινό και στις περιοχές που σας ενδιαφέρει
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης & δραστηριοποίησης για τους εργαζόμενους σας

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών.

…γίνετε μέρος της αλλαγής

Menu