Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/712/184590/Δ1).

Το Βιωματικό Σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1997, στο χώρο του σχεδιασμο...