Το Βιωματικό Σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 1997, στο χώρο του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κύριος σκοπός του είναι η ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων...