ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

17 Στόχοι
για να Αλλάξουμε τον Κόσμο

Το Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 2030» ακολουθούμενη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης.

Αποτελούν ένα νέο, μεγαλόπνοο σχέδιο δράσης, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας τις βάσεις για τερματισμό της φτώχειας, μείωση των ανισοτήτων και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με τη συμμετοχή όλων των χωρών, των εμπλεκόμενων φορέων και όλων των πολιτών.

Ολόκληρο το σχέδιο αποτελεί ένα συλλογικό ταξίδι προς την ευημερία κα την ανάπτυξη του πλανήτη, όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Οι SDGs προσδιορίζουν με καθαρότητα τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε και ισχύουν για όλα τα έθνη, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.

Η αφύπνιση και ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
απέναντι στους 17 Παγκόσμιους Στόχους είναι πρωταρχικής σημασίας!
Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες
γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης
απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων
να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.

SDGs-LG_VERTICAL-PLAIN-N

Τώρα μπορείς και εσύ ως εκπαιδευτικός
να συμμετάσχεις στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια
με τη συμμετοχή του σχολείου/της τάξης σου στην:

ανάπτυξη του προγράμματος “17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο”

υιοθέτηση & δραστηριοποίηση πάνω σε κάποιους από τους 17 στόχους

✓  συμμετοχή στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό Bravo Schools και

✓  σύνδεσή σου με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο!

Το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα, το Βιωματικό Σχολείο,
με αποκλειστική συνεργασία την Project Everyone (Δημιουργό του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου «World’s Largest Lesson»,με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την UNICEF), ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του Εκπαιδευτικού Υλικού για τους 17 Στόχους στα Ελληνικά Σχολεία.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας.
Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι

αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.
Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν στο Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο!

Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια
και συνεργασία όλων μας!

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο

10 Λόγοι

για να διδάξουμε τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δεν υπάρχει Plan B γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β.
Το να μαθαίνεις και να δρας είναι κάτι που λειτουργεί σε κάθε ηλικία και σε κάθε μορφωτικό επίπεδο.
Οι άνθρωποι που υποφέρουν αξίζουν ένα σχέδιο σωτηρίας. Ένα σχέδιο που το γνωρίζουν και θα το εφαρμόσουν όλοι πάνω στη γη.
Οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο γιατί βρισκόμαστε όλοι μαζί στην ίδια αποστολή.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες αλλά μπορούν να πραγματοποιηθούν αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.
Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την αφοσίωση στον σκοπό δημιουργώντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με αποτελεσματικότητα.
Τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να αναλαμβάνουν δράση όταν βλέπουν να υπάρχουν ανισότητες.
Τα παιδιά που μαθαίνουν να βοηθούν το ένα το άλλο και να συνεργάζονται δεν προβαίνουν σε μεταξύ τους αντιδικίες.
Οι μαθητές μας μπορούν να βρουν έναν σκοπό και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα με στόχο να αντιστρέψουν τα δεδομένα.
Η νεολαία μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αξίζει για το μέλλον αν αντιληφθεί και της αποδείξουμε πως οι πράξεις της μετρούν και έχουν σημασία.
  • icon

    ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΡΑ !!!

    Και γίνετε ένας κρίκος της παγκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας!

Menu