Από το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) στον ηλεκτρομαγνητισμό

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Εισαγωγή & παρουσίαση του θέματος μέσω προβολής υλικού, με στόχο να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος

 • Πειράματα

  Μέσα από ομαδοσυνεργατικά πειράματα, τα παιδιά γνωρίζουν τα θετικά και αρνητικά ιόντα, εξοικειώνονται με τον ηλεκτρισμό και τους μαγνήτες, εξερευνούν τη σχέση του ηλεκτρισμού με τον μαγνητισμό και βρίσκουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και παιχνίδια ερωταπαντήσεων πραγματοποιείται ένα όμορφο κλείσιμο του προγράμματος, βοηθώντας  τα παιδιά να εμπεδώσουν καλύτερα το θέμα.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Σχολική
τάξη

90min-white

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σχολείου

90min-white

“Η Χώρα του Καλύτερου”

120min_white