Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε βιωματικά προγράμματα πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορίας.

Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το αναλυτικό πρόγραμμα και μπορούν να υλοποιηθούν: στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου σας ή στο Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Η Χώρα του Καλύτερου. Τα προγράμματα εξωτερικού χώρου υλοποιούνται στην Αγ. Παρασκευή Καλετζίου Αττικής ή σε εξωτερικό χώρο που εσείς θα επιλέξετε.

Με την ολοκλήρωση του κάθε βιωματικού προγράμματος δίνεται αναμνηστικό δώρο για κάθε μαθητή, έπαινος συμμετοχής για τη σχολική τάξη και υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, ώστε να συνεχιστεί το θέμα στην τάξη.

Τα προγράμματα:

Οι Νερο … εξερευνητές!

Πρόγραμμα για το νερό

Η πρόκληση

Tο 75% του ανθρώπινου σώματος και το 75% του πλανήτη μας αποτελούνται από νερό, βασικό στοιχείο για τον οργανισμό μας. Το αγαθό αυτό θεωρείται δεδομένο ενώ δεν είναι.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασισμένο στους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους, αναπτύσσεται γύρω από:

 • τις σπουδαίες ιδιότητές του νερού,  τις μορφές και τον κύκλο του νερού
 • τη σημασία του για τη βιοποικιλότητα
 • τη ρύπανση του νερού
 • τη σπουδαιότητα της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους
 • απλές προτάσεις για την εξοικονόμηση και προστασία του.

Η προσέγγιση

Μέσα από τη συμμετοχική προσέγγιση και αξιοποιώντας ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό αλλά και τα εργαλεία της ενεργητικής μάθησης, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πρωτότυπα ομαδικά κινητικά παιχνίδια, ερευνούν και ανακαλύπτουν μέσα από πειράματα, κατανοούν και ερμηνεύουν τα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, ενεργοποιούνται μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες για να συμβάλουν στην υιοθέτηση σωστών συνθηκών στην καθημερινότητα όλων μας.

1,2,3… Ανακύκλωσε!

Πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Η πρόκληση

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει φέρει αντιμέτωπους με το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η σωστή χρήση τους αρχίζοντας από το ατομικό επίπεδο κρίνεται επιτακτική. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την αφορμή ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι τα θέματα του πλανήτη είναι και δικά τους ζητήματα.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σκοπό έχει τα παιδιά να:

 • έρθουν αντιμέτωπα με το πρόβλημα των απορριμμάτων και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές του παραμέτρους
 • αναγνωρίσουν ως λύσεις του προβλήματος το τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση
 • γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες για ορθή ανακύκλωση
 • παρακινηθούν, να προβληματιστούν και να αντιδράσουν.

Η προσέγγιση

Μέσα από κουκλοθεατρική παράσταση, τα παιδιά γνωρίζουν το πρόβλημα των απορριμμάτων και συνειδητοποιούν πως η λύση είναι στο χέρι όλων μας, γνωρίζουν τα υλικά που ανακυκλώνονται μέσα από μουσικοκινητικά βιωματικά παιχνίδια ανακάλυψης και διαχωρισμού, μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη βοήθεια επιδαπέδιου παιχνίδιου και ερωτήσεων και αναδεικνύουν την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης «άχρηστων» υλικών μέσα από κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά.

Το παράπονο των ζώων

Πρόγραμμα για τα ζώα υπό εξαφάνιση

Η πρόκληση

Η φύση απειλείται και όλο και περισσότερα ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν καθημερινά, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως κάθε είδος που χάνεται δημιουργεί προβλήματα και στο υπόλοιπο οικοσύστημα. Οι άνθρωποι οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τη φύση και φυσικά να ακούν το «παράπονο» των ζώων.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Το πρόγραμμα, δομημένο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αφορά τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, σκοπό έχει τα παιδιά να:

 • γνωρίσουν τα ζώα που απειλούνται υπό εξαφάνιση
 • συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία του κάθε έμβιου όντος για την ισορροπία της ζωής στον πλανήτη μας
 • ενημερωθούν για τα ζώα που κινδυνεύουν να αφανιστούν στην πατρίδα μας καθώς και από ποιες αιτίες
 • μάθουν τρόπους για την προστασία των ζώων
 • αναγνωρίσουν τη σημασία ανάληψης άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας
 • ευαισθητοποιηθούν, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια των οικολογικών οργανώσεων και των άλλων φορέων.

Η προσέγγιση

Μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, τα παιδιά ανακαλύπτουν τα ζώα που βρίσκονται υπό απειλή τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμμετέχουν σε μουσικοκινητικά παιχνίδια και συνεργατικές δραστηριότητες μπαίνοντας στη θέση των ζώων αυτών, ενεργοποιούνται μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και πολλές άλλες πρωτότυπες βιωματικές δραστηριότητες και ευαισθητοποιούνται ώστε να βρουν λύσεις ως ενεργοί πολίτες σχετικές με το «παράπονο» των ζώων.

Την ενέργειά μου πίσω, παρακαλώ!

Πρόγραμμα για τη διαχείριση της ενέργειας

Η πρόκληση

Η ενέργεια είναι ένα μέγεθος άγνωστο στις αισθήσεις μας, αφού δεν μπορούμε να τη δούμε, να την πιάσουμε, να την ακούσουμε ή να τη γευτούμε, αλλά γνώριμο σε όλους μας, αφού υπάρχει παντού. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμησή της είναι δύο θέματα που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Μέσα από το βιωματικό αυτό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, τα παιδιά:

 • κατανοούν την έννοια της ενέργειας και τις μορφές της
 • εντοπίζουν τη χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά μας
 • μαθαίνουν τη σχέση και τη θέση της ενέργειας στα οικοσυστήματα
 • συσχετίζουν την κατανάλωση της ενέργειας με καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα
 • ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα της εξοικονόμησης και απλούς τρόπους ώστε να γίνεται καθημερινά πράξη
 • υπολογίζουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα
 • αναπτύσσουν την «ενεργειακή» και «περιβαλλοντική» τους συνείδηση.

Η προσέγγιση

Ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν την ενέργεια και τις μορφές της, και μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους μαθαίνουν για τη σωστή διαχείριση των ενεργειακών μας πόρων με καθημερινές πρακτικές συμβουλές βιώσιμης κατανάλωσης.

Φυσιολάτρες σε Δράση!

Υλοποιείται σε εξωτερικούς χώρους

Η πρόκληση

Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, κοινωνιών προς το περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Η ομορφιά της φύσης και η αγάπη για τον πολιτισμό ενώνονται σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά:

 • εξοικειώνονται με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι)
 • γνωρίζουν το περιαστικό πράσινο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • ανακαλύπτουν διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας
 • εντοπίζουν ίχνη του οικοσυστήματος  πληροφορούνται για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
 • αντιλαμβάνονται τη σημασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για τη ζωή των έμβιων όντων
 • συνειδητοποιούν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον
 • απολαμβάνουν παιχνίδια στη φύση
 • δημιουργούν έργα σχετικά με αυτή
 • αναζητούν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου.

Η προσέγγιση

Τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα από την παρατήρηση και το βίωμα τη σημασία της φύσης για την ύπαρξη των έμβιων όντων και μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι βρίσκουν τρόπους προστασίας της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε εξωτερικούς χώρους της επιλογής σας (Αγ. Παρασκευή Καλέτζι Μαραθώνα, πάρκα γειτονιάς, προαύλιο του σχολείου κ.ά.)

Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον

Υλοποιείται σε εξωτερικούς χώρους

Η πρόκληση

Συνήθως όταν οι κάτοικοι της πόλης αναφέρονται στα φυτά της περιοχής τους χρησιμοποιούν τον όρο «πράσινο». Ίσως όχι άστοχα, μιας και το χρώμα αυτό αποτελεί ζητούμενο για τους ανθρώπους, συνδυάζοντάς το με την ελπίδα, τη νεότητα και την άνοιξη.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι

Η ανάδειξη της αξίας του αστικού πράσινου και η ενίσχυσή του για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των έμβιων όντων ενώνονται σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα εξωτερικού χώρου μέσα από το οποίο τα παιδιά:

 • γνωρίζουν τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντούν στην περιοχή
 • κατανοούν τη συμβολή τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος
 • αντιλαμβάνονται την οικολογική και πολιτιστική σημασία του πράσινου για την ποιότητα της ζωής μας
 • αναγνωρίζουν την αισθητική απόλαυση που παρέχει στους ανθρώπους
 • αναζητούν και συνειδητοποιούν τα προβλήματα που υποβαθμίζουν το αστικό πράσινο
 • εκτιμούν την αξία των χώρων πρασίνου της πόλης
 • ευαισθητοποιούνται προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου.

Η προσέγγιση

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε εξωτερικούς χώρους της επιλογής σας (Αγ. Παρασκευή Καλέτζι Μαραθώνα, πάρκα γειτονιάς, προαύλιο του σχολείου κ.ά.)