Βιωματικά προγράμματα

Βιωματικά Προγράμματα

Με γνώμονα τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, τα βιωματικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά και υποστηρικτικά των σχολικών προγραμμάτων και projects.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του σχολείου της σύγχρονης εποχής, τα προγράμματα υλοποιούνται αξιοποιώντας τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τα εργαλεία της βιωματικής προσέγγισης και ενεργητικής μάθησης, όπως θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών, έρευνα & ανακάλυψη, μουσικοκινητικά & κουκλοθεατρικά δρώμενα, προβολές βίντεο & ενημερώσεων, κινητικά παιχνίδια.

Όλες οι υποστηρικτικές δομές και τα υλικά που εξυπηρετούν τους στόχους του κάθε προγράμματος -παραμύθια, υπόθεση έργων, τραγούδια, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις- αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Βιωματικού Σχολείου.

Τα βιωματικά προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν στα σχολεία ή στο Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «η Χώρα του Καλύτερου» που διαθέτουμε, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων, αλλά και τους Δήμους.

Μπορείτε να δείτε το έντυπο με την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα εδώ.

Τα προγράμματά μας έχουν την έγκριση εκπαιδευτικής καταλληλότητας του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1).