Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το Βιωματικό Σχολείο απευθύνεται σε διαφορετικά κοινά, στοχεύοντας μέσω των εκπαιδευτικών του δράσεων να καλλιεργήσει πρότυπα υπεύθυνης συμπεριφοράς, να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει με δημιουργικό τρόπο.