Ενεργοί πολίτες εν δράσει!

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Εισαγωγή & παρουσίαση του θέματος μέσω προβολής υλικού, με στόχο να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και βασικές πληροφορίες σχετικά με την έννοια του ενεργού πολίτη και πώς σχετίζεται με την καθημερινότητά μας.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Προβολή οπτικού υλικού

  Μέσω προβολής εικόνων, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται πάνω σε καίρια ζητήματα και κατανοούν τη σημασία της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας.

 • Ατομικές & ομαδικές δράσεις

  Φύλλα καταγραφής και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να εμπεδώσουν τα βήματα της εξέλιξης ενός πολίτη σε ενεργό και την αξία της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης στη διαδικασία αυτής της εξέλιξης. Επίσης, ευαισθητοποιούνται σε θέματα υπευθυνότητας απέναντι στον εαυτό τους και το κοινωνικό σύνολο και παρακινούνται για την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Θεατρικό παιχνίδι

  Μέσω θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι στις μικρές σκηνές καθημερινότητας κρύβονται οι βασικές πράξεις υπευθυνότητας, που στηρίζονται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 • Ανάληψη ενεργού ρόλου – Θεατρικά δρώμενα - Αυτοσχεδιασμοί

  Τα παιδιά παίρνουν ρόλους, αναβιώνουν καταστάσεις και επιχειρηματολογούν συνειδητοποιώντας στο τέλος τη σημασία της προσωπικής και συλλογικής κοινωνικής ευθύνης.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Μια ομαδική αφίσα δημιουργείται από τα παιδιά αποτυπώνοντας πάνω σ’ αυτή πρωτότυπα συνθήματα υπέρ των ενεργών πολιτών.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Σχολική
τάξη

90min-white

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σχολείου

90min-white

“Η Χώρα του Καλύτερου”

120min_white