Μεθοδολογία

Βιωματική Εκπαίδευση

Έχουμε επιλέξει τη βιωματική και ενεργητική μάθηση ως μέθοδο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, η οποία αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία για τη δημιουργία εμπειριών, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

 

Μέσα από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά:

✔︎ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά
✔︎ ερευνούν & ανακαλύπτουν
✔︎ ενισχύουν την ικανότητά τους για κατανόηση & ερμηνεία
✔︎ αποκτούν γνώση μέσα από την εμπειρία
✔︎ αναπτύσσουν ομαλά την προσωπικότητά τους.

Τα Υποστηρικτικά Μέσα

Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες υλοποιούνται μέσα από συμμετοχικές ομαδικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τα εργαλεία της βιωματικής προσέγγισης, όπως: θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, αφήγηση παραμυθιών, μουσικοκινητικά & κουκλοθεατρικά δρώμενα, πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, κινητικά παιχνίδια.

Όλες οι υποστηρικτικές δομές και τα υλικά που εξυπηρετούν τους στόχους του κάθε προγράμματος – αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Βιωματικού Σχολείου.

Ανάπτυξη θεματολογίας

Η επιλογή των θεμάτων που αναπτύσσουμε στους εκπαιδευτικούς θεματικούς άξονες αποτελουν προϊόν έρευνας στην εκπαιδευτική κοινότητα και συνάδει με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ,τις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας καθώς και τις επιταγές των σύγχρονων δεδομένων.

Είπαν για εμάς