Μη φοβάσαι, είμαστε εδώ!

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Γνωριμία με την ομάδα μέσα από το παιχνίδι.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Αφήγηση ιστορίας και δραματοποίηση από τα παιδιά, ώστε να βιώσουν διαφορετικές οπτικές μιας ιστορίας.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Παιχνίδι ερωτήσεων

  Ένα πρωτότυπο παιχνίδι ερωτήσεων σχετικών με την ιστορία που προηγήθηκε.

 • Δραστηριότητες διαχείρισης θυμού

  Ασκήσεις χαλάρωσης και τεχνικές διαχείρισης θυμού.

 • Φύλλα εργασίας & παντομίμα

  Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα για να μάθουν τα παιδιά εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης.

 • Αυτοσχεδιασμοί

  Αυτοσχεδιασμοί ιστοριών, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν τρόπους να συμβιβάσουν τις μεταξύ τους διαφορές και ανακαλύπτουν τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης του φαινομένου του εκφοβισμού.

 • Ομαδική δραστηριότητα

  Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα για την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Δημιουργική δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά εκφράζονται καλλιτεχνικά.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Σχολική
τάξη

90min-white

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σχολείου

90min-white

“Η Χώρα του Καλύτερου”

120min_white