Δράσεις για την Οικογένεια

Υποστηρίζουμε...

…τα παιδιά και την οικογένεια με την ανάπτυξη δράσεων που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τη μάθηση (fun & learn).

Συμβάλλουμε...

…μέσω της βιωματικής διάδρασης, στη δημιουργία σωστών προτύπων συμπεριφοράς και στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο!

Υλοποιούμε...

…δράσεις, που αφορούν την ενεργοποίηση μικρών και μεγάλων αλλά και την ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων, μέσα από την ανάπτυξη ψυχαγωγικών, δημιουργικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά και την οικογένεια.

Η Δραστηριότητά μας

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1)