Προφίλ

Το Βιωματικό Σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation, στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που προωθούν σωστά πρότυπα συμπεριφοράς για τη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο. Πιστεύοντας ότι το σχολείο είναι ένας δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας, συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και την εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξη του έργου του, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφορίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η βιωματική μάθηση είναι η σύχρονη μέθοδος για την υιοθέτηση θετικής στάσης

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε ενισχύουν την ικανότητα κατάνοηση και ερμηνεία

ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα εκπευδευτικά παιχνίδια είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης

ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η επιλογή,  των θεμάτων των προγραμμάτων μας βασίζεται αφενός στις προτιμήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, που γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των παιδιών και αφετέρου στις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας.