Δράσεις για τα σχολεία

Υποστηρίζουμε...

…την εκπαιδευτική διαδικασία συνεργαζόμενοι με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσφέροντας προγράμματα και δράσεις σε παιδιά από 3 έως 14 ετών.

Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία για την υλοποίηση:

Με γνώμονα τις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Βιωματικού Σχολείου είναι σχεδιασμένα, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά και υποστηρικτικά των σχολικών προγραμμάτων και projects, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του σχολείου της σύγχρονης εποχής. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μπορούν να λειτουργήσουν ως εισαγωγή στη θεματική, ενισχυτικά ή και για την ολοκλήρωση μιας θεματικής ενότητας.

Τα προγράμματα μας αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα, με Συλλόγους Γονέων και Δήμους.

Η Δραστηριότητά μας

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1)