Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Παρουσίαση του θέματος ώστε να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την επαφή μας με τη φύση.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Παιχνίδι αισθήσεων

  Ένα συνεργατικό παιχνίδι αισθήσεων, ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα στοιχεία της φύσης.

 • Κινητική δραστηριότητα

  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι παρατηρούν και ανταλαμβάνονται την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος γνωρίζοντας διαφορετικά είδη των φυσικών αντικειμένων. Εκφράζονται ψυχοκινητικά παίρνοντας ερεθίσματα από το περιβάλλον αναπτύσσοντας παράλληλα ένα πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.

 • Μελέτες πεδίου

  Πρωτότυπες δράσεις πεδίου με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με τη φύση, να αναγνωρίσουν διαφορετικά είδη δέντρων και να ασκηθούν στη μελέτη πεδίου και στις μετρήσεις.

 • Κινητικό παιχνίδι

  Μια πρωτότυπη δραστηριότητα που έχει στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και να βρουν τρόπους προστασίας του.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Συγγραφή πρωτότυπων συνθημάτων για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και συζήτηση με τα παιδιά.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Πάρκο
Φλοίσβου

120min_white

Εκπαιδευτικός Βοτανόκηπος Δήμου
Π. Φαλήρου

120min_white

Αγ. Παρασκευή Καλετζίου

120min_white

Η Χώρα του Καλύτερου

120min_white

Εξωτερικός Χώρος της δική σας επιλογής

120min_white