Υπευθυνότητα

Υποστηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία

Το Βιωματικό Σχολείο, ως το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες του Οργανισμού, είναι σε θέση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από έρευνα που γίνεται από την επιστημονική μας ομάδα.

Με στόχο την υποστήριξη τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και των πραγματικών κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία -μέσω της σύμπραξης με Φορείς  της ιδιωτική πρωτοβουλίας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της  Κοινωνίας Πολιτών- να συμβάλουμε ενεργά στην προσπάθεια κάλυψής τους στο μέτρο των δυνατοτήτων του.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Υλοποιούμε μετά από σχετικό αίτημα δωρεάν βιωματικά προγράμματα σε Οργανισμούς, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, φιλανθρωπικά σωματεία που υποστηρίζουν παιδιά.
  • Αναπτύσσουμε δωρεάν προς το κοινό δράσεις με την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
  • Πραγματοποιούμε προσφορές και ειδικά πακέτα σε σχολεία και φορείς που έχουν ανάγκη.

Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία!