Φυσιολάτρες σε Δράση

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Παρουσίαση του θέματος ώστε να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την επαφή μας με τη φύση.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες

 • Ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι

  Με τη βοήθεια των αισθήσεων τα παιδιά εξοικειώνονται με τα στοιχεία της φύσης και ανακαλύπτουν μέσα από το παιχνίδι διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας.

 • Κινητική δραστηριότητα

  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι γνωρίζουν τα διάφορα είδη χλωρίδας, κατανοούν ότι η ζωή υπάρχει παντού, ακόμα και σε κάτι που δεν το βλέπουμε με μια απλή ματιά και ανακαλύπτουν τη σημασία της διατήρησης, της αποκατάστασης και της βιώσιμης χρήσης των οικοσυστημάτων.

 • Θεατρικό παιχνίδι - Αυτοσχεδιασμοί

  Ένα διασκεδαστικό θεατρικό παιχνίδι με σκοπό την κατανόηση των τροφικών αλυσίδων.

 • Δραστηριότητα ανακάλυψης

  Ανακάλυψη τρόπων μέτρησης του ύψους των δέντρων.

 • Κινητικό παιχνίδι

  Μια πρωτότυπη δραστηριότητα που έχει στόχο να αντιληφθούν τα παιδιά τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον καθώς και να αναζητήσουν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου.

 • Παραδοσιακό παιχνίδι στη φύση – Ερωτήσεις γνώσεων

  Ένα αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών πραγματοποιείται στη φύση με τη βοήθεια των στοιχείων της φύσης καθώς και των γνώσεων των παιδιών.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές τους εκθέσεις ή τα δικά τους «δασικά αποτυπώματα» και γίνεται μια εποικοδομητική συζήτηση.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Πάρκο
Φλοίσβου

120min_white

Εκπαιδευτικός Βοτανόκηπος Δήμου
Π. Φαλήρου

120min_white

Αγ. Παρασκευή Καλετζίου

120min_white

Η Χώρα του Καλύτερου

120min_white

Εξωτερικός Χώρος της δική σας επιλογής

120min_white