Φως και χρώμα στη ζωή μας

Παρουσίαση του προγράμματος για:

Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

A' Μέρος

5min

Ξεκινάμε!

 • Καλωσόρισμα & Παιχνίδια γνωριμίας με την ομάδα.

B' Μέρος

15min

Εισαγωγή στο θέμα

 • Εισαγωγή & παρουσίαση του θέματος μέσω προβολής υλικού, με στόχο να μπουν τα παιδιά στο πνεύμα της συνάντησης και να δοθούν τα πρώτα ερεθίσματα και βασικές πληροφορίες σχετικά με το φως και το χρώμα.

Γ' Μέρος

60min

Ανάπτυξη του θέματος

 • Πειράματα

  Μέσα από ομαδοσυνεργατικά πειράματα, τα παιδιά κατανοούν την έκλειψη του ήλιου και της σελήνης, έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές που διέπουν το φως και το χρώμα, αντιλαμβάνονται την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, εξερευνούν την πορεία του φωτός, ανακαλύπτουν τη σχέση του φωτός και των υλικών σωμάτων, κατανοούν το φαινόμενο της διάθλασης και βρίσκουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με το φως και το χρώμα.

Δ' Μέρος

10min

Ένα εποικοδομητικό κλείσιμο!

 • Μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο και παιχνίδια ερωταπαντήσεων πραγματοποιείται ένα όμορφο κλείσιμο του προγράμματος, βοηθώντας  τα παιδιά να εμπεδώσουν καλύτερα το θέμα.

Με τη λήξη του προγράμματος δίνεται…

..στο κάθε παιδί

 • αναμνηστικό δώρο αντίστοιχο του θέματος

..στον εκπαιδευτικό

 • θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό με επιπλέον πληροφορίες για το θέμα
 • προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων για να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέσα στην τάξη
 • προτάσεις για βιβλία και τραγούδια σχετικά με το θέμα
 • άρθρα και επιστημονικές έρευνες που έχουν γραφτεί σχετικά με το θέμα

…στην κάθε τάξη

 • έπαινος συμμετοχής

Χώροι & χρόνοι υλοποίησης:

Σχολική
τάξη

90min-white

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σχολείου

90min-white

“Η Χώρα του Καλύτερου”

120min_white