Ταυτότητα

Συμβάλλουμε στην εκπαίδευση
των Υπεύθυνων πολιτών του Αύριο

Το Βιωματικό Σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού QualityNet Foundation, δραστηριοποιείται από το 1997 στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο.

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στη δημιουργία ορθών προτύπων συμπεριφοράς και στην τελική διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων -ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των διεθνών επιταγών που αναπτύσσονται για την ενίσχυση της μάθησης.

Πιστεύοντας ότι το σχολείο είναι ένας δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας, συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και την εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξη του έργου του, σύμφωνα με τις Αρχές της Αειφορίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ.

Προωθούμε την Υπευθυνότητα

Όραμα του Οργανισμού μας είναι η προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Αειφορίας, μέσα από την ανάπτυξη δράσεων που αφυπνίζουν και ευαισθητοποιούν μικρούς και μεγάλους ως προς την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς δημιουργώντας πρότυπα «ενεργών πολιτών».

Με πάγια επιδίωξη την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και την ενίσχυση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού, ενσωματώνουμε μέσω της εκπαίδευσης την προώθηση της υπευθυνότητας, συμβάλλοντας στην αλλαγή στάσεων, ώστε η εμπειρία που αποκτήθηκε να γίνει καθημερινή συνήθεια.

Επιπλέον, επιθυμώντας να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία πολυεπίπεδα, προσπαθούμε να συμβάλουμε, ενεργά στην προσπάθεια κάλυψής των εκπαιδευτικών /κοινωνικών αναγκών -μέσω της σύμπραξης με Φορείς της ιδιωτική πρωτοβουλίας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της Κοινωνίας Πολιτών.

Το Βιωματικό Σχολείο με αριθμούς:

Από το 1997 έχουμε εκπαιδεύσει…

Από το 1997 έχουμε αναπτύξει…

Οι τομείς δραστηριοποίησής μας:

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποιούμε προγράμματα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Γονέων και τους Δήμους.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εναρμονιζόμαστε με τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αναπτύσσοντας ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Υλοποιούμε δράσεις (φεστιβάλ, εκδηλώσεις, σχολικούς διαγωνισμούς κ.α.) για την περαιτέρω αφύπνιση και ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας

e-ΥΛΙΚΟ hjhkkjkgfghjjk

Υποστηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ανάπτυξης υλικού πάνω σε ποικίλες θεματικές ενότητες και διάθεσής του στους εκπαιδευτικούς.

Είπαν για εμάς