Ο κόσμος μας χρειάζεται

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι

Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε μία απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία που θα επηρεάσει τη ζωή εκατομμύριων ανθρώπων ίσως και τη δική σου.
Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.

Σε αυτή την Παγκόσμια συμφωνία, περισσότεροι από 150 ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών δηλαδή για το δικό σου κόσμο.

Το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα, το Βιωματικό Σχολείο, με αποκλειστική συνεργασία την Project Everyone (Δημιουργό του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου «World’s Largest Lesson»,  με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τη UNICEF), ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του Εκπαιδευτικού Υλικού για τους 17 Στόχους στα Ελληνικά Σχολεία.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας.

Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι

αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.

Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν στο Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο!

Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές 6-14 ετών

Για να διαμορφώσουμε τη νέα γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο!

Εάν Είστε...

schools2

Λάβετε μέρος στο

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Δίκτυο

family2

Ενημερωθείτε από τα παιδιά σας για το πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και

  • συμμετέχετε μαζί τους στις σχολικές & οικογενειακές δραστηριότητες
  • λάβετε μέρος στις δράσεις που αναπτύσσονται στο Δήμο σας.
dimoi

Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα 17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και αναπτύξτε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης , αφύπνισης και ενεργοποίησης των πολιτών σας.

  • Καταγράψτε τις Πρωτοβουλίες /προγράμματα που αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και συνδέστε τα με την παγκόσμια προσπάθεια αλλαγής!
  • Συμμετέχετε στο θεσμό ΒRAVO και αναδείξτε τις Πρωτοβουλίες σας που συμβάλλουν στην δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.
organ-busi2

Συνδέστε την επιχείρηση σας με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και

  • Υποστηρίξτε ως ΧΟΡΗΓΟΣ ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  • Υιοθετήστε ένα Θεματικό Στόχο & Αναπτύξτε ένα tailor made Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά & τις οικογένειες τους σε Εθνικό επίπεδο.
  • Αναπτύξτε ένα εσωτερικό πρόγραμμα ενημέρωσης & αφύπνισης των εργαζομένων σας & Δράσεις ενημέρωσης  στο κοινό και στις περιοχές που σας ενδιαφέρει
  • Καταγράψτε τις Πρωτοβουλίες /προγράμματα που αναπτύσσεται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ και συνδέστε τα με την παγκόσμια προσπάθεια αλλαγής!
  • Συμμετέχετε στο θεσμό ΒRAVO και αναδείξτε τις Πρωτοβουλίες σας που συμβάλλουν στην δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

και συνδεθείτε με ένα παγκόσμιο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών.

…γίνετε μέρος της αλλαγής

Menu