Δράσεις για τις εταιρίες

Η σύνδεση ενός οργανισμού/ επιχείρησης με τα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί μια σχέση που μπορεί να είναι πολύ δυνατή και με συνέχεια.

Εάν είστε ένας οργανισμός που θέλετε να:

  • συνδέσετε το προϊόν σας με την ελληνική οικογένεια,
  • συνδεθεί η εταιρική σας εικόνα με μια θεματική ενότητα που αφορά τη σχολική κοινότητα, την οικογένεια και τα παιδιά
  • προσφέρετε στους εργαζομένους σας και τις οικογένειές τους happenings που να συνδυάζουν το fun and learn (παιχνίδι & μάθηση)

Ζητήστε μας...

…να σας παρουσιάσουμε τα προγράμματα και τις καλές πρακτικές που έχουμε αναπτύξει.

  • Εκπαιδευτικά tailor made προγράμματα
  • family events
  • προωθητικές ενέργειες
  • εκπαιδευτικά υλικά
  • διαγωνισμοί και
  • φεστιβάλ

μπορούν να εμπλουτίσουν τις ενέργειές σας στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνδυαζόμενο με το Marketing.

Η Δραστηριότητά μας

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1)