Εταιρικά Προγράμματα

fasa2

Η σύνδεση ενός οργανισμού/ επιχείρησης με τα παιδιά και τις οικογένειές τους μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί μια σχέση που μπορεί να είναι πολύ δυνατή και με συνέχεια.

Εάν είστε ένας οργανισμός που θέλετε να:

  • συνδέσετε το προϊόν σας με την ελληνική οικογένεια,
  • συνδεθεί η εταιρική σας εικόνα με μια θεματική ενότητα που αφορά τη σχολική κοινότητα, την οικογένεια και τα παιδιά
  • προσφέρετε στους εργαζομένους σας και τις οικογένειές τους happenings που να συνδυάζουν το fun and learn (παιχνίδι & μάθηση)

Ζητήστε μας...

…να σας παρουσιάσουμε τα προγράμματα και τις καλές πρακτικές που έχουμε αναπτύξει.

μπορούν να εμπλουτίσουν τις ενέργειές σας στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνδυαζόμενο με το Marketing.

Η Δραστηριότητά μας

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1)

Για όλα μας τα προγράμματα μπορούμε να σας παρέχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα,
τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε στην εταιρική σας επικοινωνία!