Καλή Υγεία και Ευημερία

Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες

Η διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης καθώς και η προαγωγή της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ενώ έχουν μειωθεί σημαντικά ορισμένοι από τους παράγοντες που σχετίζονται με την παιδική και τη μητρική θνησιμότητα. Αντίστοιχα, η σπουδαία πρόοδος που έχει συντελεστεί στην αύξηση της πρόσβασης σε καθαρό νερό και σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης έχει οδηγήσει στη μείωση της ελονοσίας, της φυματίωσης, της πολιομυελίτιδας καθώς και της εξάπλωσης του HIV/AIDS. Ωστόσο, χρειάζονται ακόμα περισσότερες προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψη ενός μεγάλου φάσματος ασθενειών καθώς και για την αντιμετώπιση πολλών, διαφορετικών και επίμονων ζητημάτων υγείας που ανακύπτουν.

Ο Στόχος επιδιώκει:

 • 3.1

  Έως το 2030, μείωση του ποσοστού της παγκόσμιας μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις.

 • 3.2

  Έως το 2030, τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών,  με στόχο όλες οι χώρες να μειώσουν τη νεογνική θνησιμότητα στους  12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις και την παιδική, κάτω των πέντε ετών, θνησιμότητα  στους 25 θανάτους ανά 1,000  γεννήσεις.

 • 3.3

  Έως το 2030, τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και άλλων παραμελημένων τροπικών ασθενειών, και καταπολέμηση της ηπατίτιδας, των ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού καθώς και άλλων μεταδοτικών ασθενειών.

 • 3.4

  Έως το 2030, μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη-μεταδοτικές ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, και προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας.

 • 3.5

  Ενίσχυση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ.

 • 3.6

  Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.

 • 3.7

  Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, της ενημέρωσης και  εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα.

 • 3.8

  Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικονομικών κινδύνων, πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια.

 • 3.9

  Έως το 2030, διασφάλιση της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους.

 • 3.α

  Ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται.

 • 3.β

  Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων και φαρμάκων για μεταδοτικές και μη ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, και παροχή πρόσβασης σε προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια, σύμφωνα με τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων της Συμφωνίας για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS) αναφορικά με τις ευελιξίες που παρέχονται για την προστασία της δημόσιας υγείας, και ιδίως για την πρόσβαση όλων σε φαρμακευτική αγωγή.

 • 3.γ

  Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία και των προσλήψεων, ανάπτυξη, εκπαίδευση και διατήρηση του υγειονομικού δυναμικού των αναπτυσσόμενων χωρών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη.

 • 3.δ

  Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, και ιδίως των αναπτυσσόμενων, για την έγκαιρη προειδοποίηση, τη μείωση και τη διαχείριση των εθνικών και παγκόσμιων κινδύνων για την υγεία.

Παιδική Υγεία - Στοιχεία και αριθμοί

17,000 λιγότερα παιδιά

17,000 λιγότερα παιδιά πεθαίνουν κάθε ημέρα από το 1990

Από το 2000

τα εμβόλια κατά της ιλαράς έχουν αποτρέψει περίπου 15,6 εκατομμύρια θανάτους

Στην Υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία

τέσσερις στους πέντε παιδικούς θανάτους ηλικίας κάτω των πέντε

Παιδιά που γεννιούνται σε συνθήκες φτώχειας

είναι δύο φορές πιο πιθανό να πεθάνουν

Παιδιά των οποίων οι μητέρες είναι μορφωμένες

είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν από ότι παιδιά με μητέρες χωρίς καθόλου μόρφωση

Μητρική υγεία - Στοιχεία και αριθμοί

Τα ποσοστά της μητρικής θνησιμότητας

έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το 1990

Η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά δυο τρίτα

στην ανατολική και νότια Ασία καθώς και στη βόρεια Αφρική

Τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας

είναι 14 φορές πιο υψηλά από ότι στις ανεπτυγμένες περιοχές

Ολοένα και περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν προγεννητική φροντίδα

τα ποσοστά προγεννητικής φροντίδας αυξήθηκαν από 65% το 1990 σε 83% το 2012

Μόνο το 50% των γυναικών στις αναπτυσσόμενες περιοχές

λαμβάνει τη συνιστώμενη ιατρική περίθαλψη

Πρόοδος συντελείται

στην κάλυψη της ανάγκης του οικογενειακού προγραμματισμού για ολοένα και περισσότερες γυναίκες

Οι στόχοι:

sdg-gr-1

sdg-gr-2

sdg-gr-3

sdg-gr-4

sdg-gr-5

sdg-gr-6

sdg-gr-7

sdg-gr-8

sdg-gr-9

sdg-gr-10

sdg-gr-11

sdg-gr-12

sdg-gr-13-1

sdg-gr-14

sdg-gr-15

sdg-gr-16

sdg-gr-17

ΣΤΟΧΟΣ 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ – Εκπαιδευτικά Υλικά

ΣΤΟΧΟΣ 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙA ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ - Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Υλικό