Επιχορηγούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιχορηγούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Βιωματικό Σχολείο αναπτύσσει προγράμματα, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές, εξυπηρετούν εθνικούς στόχους και κοινωνικές ανάγκες, έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζονται από Εταιρείες και αναγνωρισμένους Φορείς και διατίθενται δωρεάν στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία έχει ως στόχο να προάγει την αξία του ενεργού τρόπου ζωής, ως παράμετρος της καλής υγείας. Απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Υλοποιείται με κεντρικό σημείο αναφοράς την εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nutritionactivityprogram.gr, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν να βρουν ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό σχετικά με θέματα υγείας και ευεξίας. Παράλληλα, υλοποιείται πανελλήνιος σχολικός διαγωνισμός για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων.

Με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. 44/1-9-15)

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί με την επιστημονική καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υποστηρίζεται από το Coca-Cola Foundation.

Η Ζωή χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που καλύπτει το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στο τρίπτυχο μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας. Υλοποιείται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Αττική και Βοιωτία μέσω βιωματικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ψηφιακή μορφή και διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.lifewithnogarbage.gr. Επίσης, στην πλατφόρμα υπάρχει ενημέρωση και για την οικογένεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με σχολικό διαγωνισμό στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος τα σχολικά τμήματα που υλοποιούν το πρόγραμμα κερδίζοντας πλούσια δώρα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου.