Πρωτοβουλία «Υποστηρίζω τα Σχολεία της Περιοχής μου»

Στο «σχολείο της κρίσης», όπως διαμορφώνεται στη συγκυρία με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα να οξύνονται συνολικά και το μεγαλύτερο μέρος των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών τάξεων και στρωμάτων να πλήττεται από την κρίση, οι προκλήσεις που έχει ν’ αντιμετωπίσει η εκπαίδευση γενικότερα και η παιδαγωγική προσέγγιση ειδικότερα, καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την επανεξέταση των παιδαγωγικών προτάσεων και πρακτικών κάτω από τα εξελισσόμενα στοιχεία της οικονομικής κρίσης.

Στα σχολεία, η πείνα κι ο υποσιτισμός, οι φοβίες και τα άγχη συνδυασμένα με περικοπές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ελλείψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικό υλικό νέας γενιάς είναι συχνά φαινόμενα.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων των «σχολείων της κρίσης», με δράσεις αντιμετώπισης και ανακούφισης της τωρινής κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Οργανισμών για την αντιμετώπιση επιτακτικών ζητημάτων φαντάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η Πρωτοβουλία “Υποστηρίζω τα σχολεία της περιοχής μου” αφορά την υλοποίηση εκπαιδευτικών βιωματικών προγραμμάτων σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών ή δήμων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές μέσω της δραστηριότητας του Βιωματικού Σχολείου και με την υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Τα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα υλοποιούνται υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας μας που συμπυκνώνεται στην απλή φράση “να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο ακολουθώντας τις δικές τους διαδρομές”.

Τα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα αναπτύσσονται πάνω στην ευρύτερη θεματική προσέγγιση της διαμόρφωσης των μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών, μέσα από θεματολογία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την οδική ασφάλεια, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την υγεία.

Αναπτύσσονται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορούν την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων (projects) ή στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. Τα προγράμματα του Βιωματικού Σχολείου φέρουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ως προς την εκπαιδευτική τους καταλληλότητα (αρ. πρωτ. Φ.14/1476/115373/Δ1).

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω επισκέψεων στα σχολεία από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, για όλους τους σχολικούς μήνες.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2106898593