Χορηγικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσουμε υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ παράλληλα:

  • συνδέουν το brand με το σχολείο και την οικογένεια
  • εξυπηρετούν τους εταιρικούς στόχους
  • απαντούν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες
  • αναπτύσσονται με έγκυρη εκπαιδευτική & επιστημονική μεθοδολογία
  • υποστηρίζονται από αναγνωρισμένους φορείς
  • υλοποιούνται δωρεάν στη σχολική κοινότητα
  • έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα

Case studies & photos

Πρόγραμμα

Η Ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση

Πρόγραμμα

ΜΕΤΡΟ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

ΕΛΒΑΛ Α.Ε., Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου

Στόχος:

Ευαισθητοποίηση για την αξία της ανακύκλωσης. Προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου.

Υλοποίηση:

52.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Αττική και Βοιωτία

Μέθοδος:

Βιωματικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό υλικό, Σχολικός διαγωνισμός, Ενημερωτικό υλικό για την Οικογένεια. Ψηφιακό Πρόγραμμα.

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

Coca-Cola Foundation

Συνεργασίες:

Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Υγείας , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος:

Ενίσχυση της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας

Υλοποίηση:

110.000 και πλέον μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε εθνικό επίπεδο

Μέθοδος:

Εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία & Ενημερωτικό υλικό για τις Οικογένειες. Δημιουργία Βιωματικού Θεματικού Πάρκου «Η Γειτονιά της Δράσης». Ψηφιακό Πρόγραμμα.

Πρόγραμμα

My market: «Πρεσβευτές της ανακύκλωσης»

Πρόγραμμα

Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: μήπως είμαι εγώ;

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

My Market

Στόχος:

Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την προώθηση της Ανακύκλωσης.

Κάλυψη:

7.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μέθοδος:

Βιωματικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό υλικό, Σχολικός διαγωνισμός, Ενημερωτικό υλικό για την Οικογένεια.

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

Coca-Cola

Στόχος:

Καταπολέμηση του φυλετικού ή κοινωνικού ρατσισμού, αποδοχή του διαφορετικού.

Υλοποίηση:

4.500 σχολικές μονάδες , σε εθνικό επίπεδο

Μέθοδος:

Εκπαιδευτικό υλικό.

Πρόγραμμα

Εξοικονομώ Ενέργεια

Πρόγραμμα

Παιδί και διατροφή

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

Philips

Στόχος:

Εξοικονόμηση ενέργειας & ορθή ενεργειακή συμπεριφορά.

Κάλυψη:

3.500 σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο

Μέθοδος:

Εκπαιδευτικό υλικό.

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

ΦΑΓΕ

Στόχος:

Εκπαίδευση για την ισορροπημένη διατροφή. Η ανάγκη του σωστού πρωινού.

Υλοποίηση:

100.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο

Μέθοδος:

Βιωματικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό υλικό, Ενημερωτικό υλικό για την Οικογένεια.

Πρόγραμμα

Τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο

Υποστήριξη/ Συνεργασία:

BP Hellas

Στόχος:

Ευαισθητοποίηση στους κανόνες σωστής κυκλοφορίας στις σύγχρονες πόλεις.

Υλοποίηση:

180.000 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, με κάλυψη 12 μεγάλων πόλεων

Μέθοδος:

Βιωματικό πρόγραμμα & Εκπαιδευτικό υλικό, Ενημερωτικό υλικό για την Οικογένεια, Δράσεις στην τοπική κοινωνία.